Jika engkau dan saya dapat berdiri di atas Wales, dan melihat ke bawah, engkau akan melihat api yang menyala disana sini dan disebelah sana, ditempat-tempat lain, tanpa kerja sama dan rencana sebelumnya. Ini adalah lawatan Ilahi dimana Allah – izinkan saya mengatakan hal ini dengan hormat – dimana Allah berkata kepada kita, “Lihatlah apa yang dapat aku lakukan dalam menjawab mereka yang berdoa.”; “Lihatlah apa yang dapat Aku lakukan melalui orang-orang sederhana yang taat dan sepenuhnya bergantung kepada-Ku dan hanya kepada-Ku”

G. Campbell Morgan, Kebangunan Rohani Wales 1904